Barion Pixel

Ajándék

Nézd meg a szakértők AJÁNDÉK előadásait!

19:12

▶️ Bevezető; A 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Személyi jövedelemadó 

A 2019. évi LXXIII. tv (nyári tv csomag) 2020. január 1-től

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

 1. Kizárólag személyi jövedelemadót érintő kedvezmény, minden más kedvezményt megelőz 
 2. Milyen jövedelmekre alkalmazható: (Szja tv. 29/D. § (3))

– Szja tv. szerinti bér (tb. ellátás, külföldi munkaviszony, tb. ellátás, álláskeresési járadék stb.) 

– Nem önálló tevékenységből származó jövedelem (például társas vállalkozó díjazása) 

– Egyéni vállalkozó kivétje, átalányadó esetén az átalány-jövedelem 

– Őstermelői tevékenységből származó jövedelem 

– Választott könyvvizsgáló jövedelme 

– EP képviselő, helyi önkormányzati képviselő 

– Munkavégzésre irányuló nem ev. minőségben kötött szerződésből származó jövedelem 
– Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 2020-tól (2019. évi nyári adócsomag)


Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 2020-tól (2019. évi nyári adócsomag)

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 2020-tól

 • Kedvezmény mértéke a felsorolt jövedelmek 100%-a
 • Milyen jövedelmekre nem alkalmazható 

– Osztalék

– Ingatlan bérbeadása

– Vállalkozói személyi jövedelemadó alap

– Egyes meghatározott juttatás

– Béren kívüli juttatás

– Feltételek (anyafogalom) (Szja tv. 29/D. § (3))

Az általa nevelt gyermekek száma 4 vagy több (saját és örökbefogadott, hozott gyermek NEM)

 • Gyermek fogalma
  • Akire tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy már nem jogosult, de jogosultsága 12 éven keresztül fennállt. (Kivétel a gyermek halála)
   • Akkor is jár a kedvezmény, ha az apa veszi igénybe a családi pótlékot, de az anya is jogosult 
   • Felnőtt gyermekek esetén is, ha a jogosultsága régen 12 éven keresztül fennállt
   • Külföldi családi pótlék nem számít
 • Törthónapi jogosultság, teljes hónapnak számít
  • Hóközben megszületett negyedik gyermek
  • Éves jövedelemszámtásnál arányosítás lehetséges őstermelőknél
 • 2019. dec. 31-ét követően megszerzett bevételre érvényes, nyilatkozat alapján (Szja tv. 29/D. § (6))
 • Gyermekek adóazonosító jele
 • Jogosultsági időszak (éven belül)
 • Munkaviszony esetén (átmeneti rendelkezés)
  • 2019. december 31-ét követő időszakra elszámolt bér
  • 2019. évre vonatkozó, de 2020. január 10-ét követően kifizetett bér
  • 2019. évet megelőző évre vonatkozó, 2019. december 31-ét követően kifizetett bér
  • Megbízásos jogviszonyok esetén is működik rögtön 2020. január 1-től
 • Az új kedvezmény családi kedvezménnyel kombinálható

Családi kedvezmény járulékban érvényesíthető (nyilatkozat)

Családi kedvezmény férjjel, élettárssal „közös” lehet, szja és járulék tartományban

Emlékeztető: 1 Ft járulékkedvezmény 6,67 Ft Szja családi kedvezménynek felel meg.

 • Vigyázat e két kedvezménytípus igénybevétele külön-külön adóelőleg nyilatkozat nyomtatványon történik.

16:40

▶️ A 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye; Adóelőleg nyilatkozat; A szakképzésről szóló törvény hatása az SZJA-ra

Adóelőleg nyilatkozat

 

 • Az adóelőleg nyilatkozat ügyfélkapun keresztül is leadható a magánszemély részéről.
 • Javasolt a munkáltatónak közvetlenül papíralapon leadott nyilatkozat, amely mindig „erősebb”. (Duplaság) 
 • Családi kedvezmény és elsőházasok kedvezmény közös érvényesítéséhez bővülő adattartalom:
  • Közös érvényesítésről döntés
  • A másik fél munkáltatójának, kifizetőjének neve, adószáma

A szakképzésről szóló 2019. évi XXX. tv. hatása az Szja tv-re 2020. jan. 1-től

 • A szakképzési rendszer gyökeres változása 2020. szeptember 1-től valósul meg, ill. 2021. jan. 1-től
 • Tanulószerződés helyett szakképzési munkaszerződés
  • Alapján fizetett munkabér adómentes, az adott egyéb pénzbeli és nem pénzbeli juttatások a min.bér erejéig adómentesek!!! (nincs taxatív felsorolás)
 • 2020. jan. 1-től a szakmunkás tanulóval már csak szakképzési munkaszerződés köthető.
 • 2021. jan. 1-től a szakk.hozzájárulásról szóló tv hatályon kívül kerül, a szakk.hozzájárulás a 2019. XXX. tv része lesz.

 

 

 

16:44

▶️ Az egyéni vállalkozás megszüntetése egyszemélyes kft. alapításával; Egyéb SZJA változások

Egyéni vállalkozás megszüntetése egyszemélyes kft alapításával

 • Az egyéni vállalkozásnak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv (Evt.) 19/C. és 27. §-ai szerint 2019. június 10-től
  • Az egyszemélyes kft alapítása az egyéni vállalkozói tevékenység sajátos továbbfolytatása
  • Egyéni vállalkozás alapításában más személy nem vehet részt (később beléphet)
  • Szünetelés időtartama alatt nem lehetséges
  • A kft bejegyzését követő 5 évig az alapító egyéni vállalkozó nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, nem lehet egyéni vállalkozó
  • Tevékenységét a cégbejegyzés napjával kezdheti meg, ezen a napon szűnik meg az egyéni vállalkozás (nem lehet előtársaság)

Egyéni vállalkozás megszüntetése egyszemélyes kft alapításával

 • Az alapítás:
  • Az egyéni vállalkozóval szemben fennálló követeléseket nem teszik lejárttá, a bevitt vagyonnal kapcsolatban a kft-t jogutódként megilletik mindazon jogok, melyeket az EV szerzett
  • Az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek a kft-t szintén  jogutódként terhelik, azzal hogy a korlátlan felelőssége az elévülési idő elteltéig fennmarad
  • Kiegészült a jogutódlással történő fogalom az ÁFA tv-ben is (Egyéni vállalkozás megszüntetése egyszemélyes kft alapításával, valamint az egyházi jogi személy egyházi tv szerinti  átalakulásának, jogutódlással történő megszűnésének vagy fenntartójának megváltozása esetei).

Egyéni vállalkozás megszüntetése egyszemélyes kft alapításával

 • Az alapítás:
  • Az egyéni vállalkozóval szemben fennálló követeléseket nem teszik lejárttá, a bevitt vagyonnal kapcsolatban a kft-t jogutódként megilletik mindazon jogok, melyeket az EV szerzett
  • Az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek a kft-t szintén  jogutódként terhelik, azzal hogy a korlátlan felelőssége az elévülési idő elteltéig fennmarad
  • Kiegészült a jogutódlással történő fogalom az ÁFA tv-ben is (Egyéni vállalkozás megszüntetése egyszemélyes kft alapításával, valamint az egyházi jogi személy egyházi tv szerinti  átalakulásának, jogutódlással történő megszűnésének vagy fenntartójának megváltozása esetei).

Egyéni vállalkozás megszüntetése egyszemélyes kft alapításával (2019.évi LXXIII. tv.)

 • Egyéni vállalkozás megszüntetése egyszemélyes kft alapításával (kiegészítésül alkalmazhatók a megszűnésre vonatkozó kedvező szabályok (Szja tv 49/A. § (2)-(5))
 • Számviteli feladatok (Szt.2/A.§ (4a))
 • Az alapítást megelőzően az EV elvégzi az eszközök és kötelezettségek leltározását (tételes leltározással)
 • Elkészíti a kft nyitómérleg-tervezetét (könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni). A nyitó mérlegben 
  • Az eszközöket piaci értéken
  • A kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő összegben 
  • A saját tőkét az eszközök és kötelezettségek különbözeteként szerepelteti. Csak jegyzett tőke és tőketartalék szerepelhet. Eredménytartalék nem

Egyéb változások

 • Örökbefogadói díj (ÚJ) egyéb bérnek minősül az Szja tv-ben, adóköteles egészségbiztosítási ellátás
 • Vadkár elhárítási célú vadászat, adómentesség Szja tv. 1.sz. mell.6.3 alpont
 • Az őstermelő 600 eFt alatti bevételéről a 19SZJAK nyomtatványon nyilatkozik, bevallását nem kell külön kiegészítenie.
 • A TBSZ kötésére jogosult személyek körének bővülése 
  • A bizalmi vagyonkezelő és a magánalapítvány Szja tv 67/B. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazza 

Személyi jövedelemadó

 • Ágazati kedvezmények adómentességének meghosszabbítása 2020-tól 
  • Erdőgazdálkodásban dolgozó, onnan nyugdíjba vonult tűzifa juttatása, valamint 
  • Bányászatban dolgozó, onnan nyugdíjba vonult szénjuttatása Szja tv. Szja tv. 1.sz. mell.8.12 alpont 
  • Villamos-iparban dolgozó, onnan nyugdíjba vonult kedvezményes áram juttatása Szja tv. 1.sz. mell.8.28 alpont 

13:12

▶️ Egyéb SZJA változások; A korona-vírus miatti Gazdaságvédelmi Akcióterv SZJA könnyítései

Személyi jövedelemadó

 • A 2020. évi XII. a koronavírus elleni védekezésről szóló tv. felhatalmazása alapján a 140/2020. (IV.21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről Korm. rendelet 
  • Alszámlákra fizethető összegek 
  • Szálláshely alszámlára max. 400 ezer forint 
  • Vendéglátás alszámlára max. 265 ezer forint 
  • Szabadidő alszámlára max. 135 ezer forint 
  • Ha a munkáltató költségvetési szerv, legfeljebb 400 ezer forint 
  • Más munkáltató esetében legfeljebb 800 ezer forint 
  • Széchenyi Pihenőkártya formájában adható béren kívüli juttatás 2020. évben 
  • Új, magasabb éves keretösszeg 
  • Átmeneti szociális hozzájárulási adó mentességet élveznek ezen béren kívüli juttatások a Korm. rendelet hatályba lépésétől 2020.június 30-ig átutalt összegek 

 

17:32

▶️ Az adóeljárási jogszabályok változásai /1.

Az adóeljárási jogszabályok változásai 

 • A 2019. évi LXVI. tv 
  • A NAV a természetes személy elektronikusan benyújtott kérelmére elektronikus keresetkimutatást készít, melyet a központi hitelinformációs rendszeren keresztül a magánszemély jóváhagyása alapján a megfelelő pénzügyi intézményhez továbbít. (Hatályba lépés 2020. febr.1.) 
  • A képviseletre vonatkozó szabályok módosulása 
   • Csak állandó meghatalmazás bejelentésére van mód 
   • A helyi adóalany állandó meghatalmazottjának állami adóhatóság útján történő bejelentése 
  • 2020. dec. 31-ig egyéni vállalkozók és magánszemélyek adóügyekben nem kell a Rendelkezési Nyilvántartást alkalmazni 
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
 • A 2019. évi LXXII. tv 
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
   • Iratőrzési szabályok változásai (2019. júl. 23-tól) 
    • Kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet, vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratok 10 évig megőrzendők (ART 78. § (6a)-(7) bek.) 
   • Kihirdetést követő naptól változik az elévülési szabály nemzetközi vitarendezési eljárásnál, ill. módosul az országonkénti jelentések cseréje 
   • EKAER változások 2020. január 1-től, ill. átmeneti rendelkezéssel március 1. utáni bejelentésekre 
    • EKAER szám utólagos módosítása (módosul az 5/2015 NGM rendelet), lezárását (max 15 nap) követő 3 munkanapon belül, de az adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig 
    • EKAER mulasztási bírság (ART. 226. § (4)) 
     • Kiszabásának nincs helye, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (2019. aug. 23-tól) 
 • A 2019. évi LXXIII. tv (nyári adócsomag )
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
   • Havi adó-és járulékbevallás aktualizálása (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye )
   • Helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentés Nav-on keresztül 
   • Egyéb változások (technikai módosítások, összehangolások) 
 • A 2019. évi LXXXI. tv (törvényszéki végrehajtással összefüggő mód.tv.) 
  • A 2017. évi CLIII. az Avt tv változásai 2020. január 1-től 
   • Hatósági átvezetés (ART 74. §.) 
    • Végrehajtási eljáráson kívüli, független eljárássá válik 
   • Szigorodó végrehajtási szabályok 
    • Behajthatatlan tartozás a NAV rendszerében „ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás” új elnevezés, amely ismét megjelenik a folyószámlán!!! 
    • Végrehajtáshoz való elévülési jog 4 év, amely meghosszabbodhat a végrehajtási cselekményekkel 
   • NAV átveszi a törvényszéki végrehajtást 
    • Két végrehajtó intézmény van, a NAV és az önálló bírósági végrehajtó 
    • Amnesztia szabály 
    • Bizonyos törvényszéki végrehajtási ügyeket nem adnak át a NAV-hoz (elévült, kisösszegű), ezekről az állam lemond 
 • Az adóalany ipa szerinti telephelyét, ill. a helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult képviselőjét bejelentheti a NAV-hoz. Adminisztrációs egyszerűsítés (ART 1. sz mell. 29.; AIR 15. § (3)) 
 • A NAV az érintettek tudomására hozza, amennyiben végleges döntésével az adótörvények megsértését állapította meg (ART 267. §) 
  • Végrehajtható okiratok köre, (taxatív felsorolás), 
  • Ingóság lefoglalása 
  • Ingatlan lefoglalása 
  • Termőföldek értékesítés 
  • Biztosítási intézkedés foganatosítása 
  • Meghatározott cselekmény foganatosítása 
  • Egyéb változások

 • A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló tv-ek mód.-ról 2019. évi C. tv az ART-ot érintő változások 
  • Átmeneti rendelkezés az EKÁER változások január 1-i hatályba lépésének március 1-re történő módosítása 
  • Változik a csoportos társasági adóalanyiság: a tevékenységüket év közben kezdők megalakulásuktól fogva csoporttagok lehetnek. (2019. július 24-től) 
 • A 140/2020. (IV.21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről Korm. rendelet 9. §-a módosítja az ART és Air rendelkezéseit 
  • A vészhelyzet ideje alatt és az azt követő minősítésnél könnyítések a megbízható adózói státusz megőrzése érdekében 
  • Az ART 198, 199 §-ai szerinti kedvezményeken túl további kedvezmények a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül benyújtott kérelmére 
  • Az adóhatóságnál nyilvántartott legfeljebb öt millió forint összegű adóra egy alkalommal legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztás 
  • Vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés
 • Az ART 201. §-ától eltérően az adóhatóság az adózó a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül benyújtott kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli egyetlen adónemben, a megfelelő indokoltság esetén, azzal hogy a fennmaradó összegre az előző pont szerinti kedvezmény nem adható. 
 • Kedvezmények az ART. 263-264. §-ai szerinti közzététel során, a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül. 
 • Az ART. 113. §. (3) bekezdésétől valamint az EKÁER rendelettől eltérően 
 • Az adózó mentesül a kockázati biztosítékfizetési kötelezettség alól a vészhelyzet ideje alatt és a megszűnését követő harmincadik napig 
 • A letéti számlán lévő kockázati biztosíték visszautalásra kerül
 • A pénztárgépekkel kapcsolatos a 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 48. § (2) bek. szerinti felülvizsgálati határidő vészhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül esedékes. 
 • Az élelmiszerautomatákkal kapcsolatos 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 49. §-a szerinti felülvizsgálati határidő vészhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül esedékes
 • Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet 1. §-ban 
 • A helyi adókról szóló törvény változásai 
  • 2019. évközi változások, „nyári adócsomag” 
   • Szigorodnak az alapítványok feltételes személyes adómentességi szabályai, magánalapítványokra nem vonatkozik, ill. 2020. évtől csak a közhasznú jogállással érvényesíthető 
   • Htv. 52. § 55. pontja új alapítvány fogalom 
   • A 2011. évi CLXXV. Civil tv. szerinti közhasznú jogállással rendelkező alapítványok, ill. az EGT tagállamban nyilvántartásba vett, hasonló jogállással rendelkező alapítvány 
   • Mentesség a helyi adók alól, amennyiben TAO fizetésére nem kötelezett (bevallást pótló nyilatkozat) 
 • Átmeneti szabály a közhasznú jogállás megszerzésére, 2022. dec. 31-ig) 
 • Uniós adatszolgáltatás a sportvállalkozások helyi iparűzési adó előnyéről 
 • Változnak a sportvállalkozások iparűzésiadó-bevallásának szabályai 2020. jan. 2-től (Htv. 42/D. § (4)-(5) bek.) 
 • Építményadó mentesség állami vagyon kezelői számára 
 • Nem költségvetési szervként működő állami érdekkörben működő felsőoktatási intézmény is kikerül a helyi adók hatálya alól 

18:18

▶️ Az adóeljárási jogszabályok változásai /2.

Az adóeljárási jogszabályok változásai 

 • A 2019. évi LXVI. tv 
  • A NAV a természetes személy elektronikusan benyújtott kérelmére elektronikus keresetkimutatást készít, melyet a központi hitelinformációs rendszeren keresztül a magánszemély jóváhagyása alapján a megfelelő pénzügyi intézményhez továbbít. (Hatályba lépés 2020. febr.1.) 
  • A képviseletre vonatkozó szabályok módosulása 
   • Csak állandó meghatalmazás bejelentésére van mód 
   • A helyi adóalany állandó meghatalmazottjának állami adóhatóság útján történő bejelentése 
  • 2020. dec. 31-ig egyéni vállalkozók és magánszemélyek adóügyekben nem kell a Rendelkezési Nyilvántartást alkalmazni 
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
 • A 2019. évi LXXII. tv 
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
   • Iratőrzési szabályok változásai (2019. júl. 23-tól) 
    • Kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet, vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratok 10 évig megőrzendők (ART 78. § (6a)-(7) bek.) 
   • Kihirdetést követő naptól változik az elévülési szabály nemzetközi vitarendezési eljárásnál, ill. módosul az országonkénti jelentések cseréje 
   • EKAER változások 2020. január 1-től, ill. átmeneti rendelkezéssel március 1. utáni bejelentésekre 
    • EKAER szám utólagos módosítása (módosul az 5/2015 NGM rendelet), lezárását (max 15 nap) követő 3 munkanapon belül, de az adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig 
    • EKAER mulasztási bírság (ART. 226. § (4)) 
     • Kiszabásának nincs helye, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (2019. aug. 23-tól) 
 • A 2019. évi LXXIII. tv (nyári adócsomag )
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
   • Havi adó-és járulékbevallás aktualizálása (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye )
   • Helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentés Nav-on keresztül 
   • Egyéb változások (technikai módosítások, összehangolások) 
 • A 2019. évi LXXXI. tv (törvényszéki végrehajtással összefüggő mód.tv.) 
  • A 2017. évi CLIII. az Avt tv változásai 2020. január 1-től 
   • Hatósági átvezetés (ART 74. §.) 
    • Végrehajtási eljáráson kívüli, független eljárássá válik 
   • Szigorodó végrehajtási szabályok 
    • Behajthatatlan tartozás a NAV rendszerében „ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás” új elnevezés, amely ismét megjelenik a folyószámlán!!! 
    • Végrehajtáshoz való elévülési jog 4 év, amely meghosszabbodhat a végrehajtási cselekményekkel 
   • NAV átveszi a törvényszéki végrehajtást 
    • Két végrehajtó intézmény van, a NAV és az önálló bírósági végrehajtó 
    • Amnesztia szabály 
    • Bizonyos törvényszéki végrehajtási ügyeket nem adnak át a NAV-hoz (elévült, kisösszegű), ezekről az állam lemond 
 • Az adóalany ipa szerinti telephelyét, ill. a helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult képviselőjét bejelentheti a NAV-hoz. Adminisztrációs egyszerűsítés (ART 1. sz mell. 29.; AIR 15. § (3)) 
 • A NAV az érintettek tudomására hozza, amennyiben végleges döntésével az adótörvények megsértését állapította meg (ART 267. §) 
  • Végrehajtható okiratok köre, (taxatív felsorolás), 
  • Ingóság lefoglalása 
  • Ingatlan lefoglalása 
  • Termőföldek értékesítés 
  • Biztosítási intézkedés foganatosítása 
  • Meghatározott cselekmény foganatosítása 
  • Egyéb változások

 • A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló tv-ek mód.-ról 2019. évi C. tv az ART-ot érintő változások 
  • Átmeneti rendelkezés az EKÁER változások január 1-i hatályba lépésének március 1-re történő módosítása 
  • Változik a csoportos társasági adóalanyiság: a tevékenységüket év közben kezdők megalakulásuktól fogva csoporttagok lehetnek. (2019. július 24-től) 
 • A 140/2020. (IV.21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről Korm. rendelet 9. §-a módosítja az ART és Air rendelkezéseit 
  • A vészhelyzet ideje alatt és az azt követő minősítésnél könnyítések a megbízható adózói státusz megőrzése érdekében 
  • Az ART 198, 199 §-ai szerinti kedvezményeken túl további kedvezmények a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül benyújtott kérelmére 
  • Az adóhatóságnál nyilvántartott legfeljebb öt millió forint összegű adóra egy alkalommal legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztás 
  • Vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés
 • Az ART 201. §-ától eltérően az adóhatóság az adózó a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül benyújtott kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli egyetlen adónemben, a megfelelő indokoltság esetén, azzal hogy a fennmaradó összegre az előző pont szerinti kedvezmény nem adható. 
 • Kedvezmények az ART. 263-264. §-ai szerinti közzététel során, a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül. 
 • Az ART. 113. §. (3) bekezdésétől valamint az EKÁER rendelettől eltérően 
 • Az adózó mentesül a kockázati biztosítékfizetési kötelezettség alól a vészhelyzet ideje alatt és a megszűnését követő harmincadik napig 
 • A letéti számlán lévő kockázati biztosíték visszautalásra kerül
 • A pénztárgépekkel kapcsolatos a 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 48. § (2) bek. szerinti felülvizsgálati határidő vészhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül esedékes. 
 • Az élelmiszerautomatákkal kapcsolatos 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 49. §-a szerinti felülvizsgálati határidő vészhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül esedékes
 • Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet 1. §-ban 
 • A helyi adókról szóló törvény változásai 
  • 2019. évközi változások, „nyári adócsomag” 
   • Szigorodnak az alapítványok feltételes személyes adómentességi szabályai, magánalapítványokra nem vonatkozik, ill. 2020. évtől csak a közhasznú jogállással érvényesíthető 
   • Htv. 52. § 55. pontja új alapítvány fogalom 
   • A 2011. évi CLXXV. Civil tv. szerinti közhasznú jogállással rendelkező alapítványok, ill. az EGT tagállamban nyilvántartásba vett, hasonló jogállással rendelkező alapítvány 
   • Mentesség a helyi adók alól, amennyiben TAO fizetésére nem kötelezett (bevallást pótló nyilatkozat) 
 • Átmeneti szabály a közhasznú jogállás megszerzésére, 2022. dec. 31-ig) 
 • Uniós adatszolgáltatás a sportvállalkozások helyi iparűzési adó előnyéről 
 • Változnak a sportvállalkozások iparűzésiadó-bevallásának szabályai 2020. jan. 2-től (Htv. 42/D. § (4)-(5) bek.) 
 • Építményadó mentesség állami vagyon kezelői számára 
 • Nem költségvetési szervként működő állami érdekkörben működő felsőoktatási intézmény is kikerül a helyi adók hatálya alól 

20:08

▶️ Az adóeljárási jogszabályok változásai /3.

Az adóeljárási jogszabályok változásai 

 • A 2019. évi LXVI. tv 
  • A NAV a természetes személy elektronikusan benyújtott kérelmére elektronikus keresetkimutatást készít, melyet a központi hitelinformációs rendszeren keresztül a magánszemély jóváhagyása alapján a megfelelő pénzügyi intézményhez továbbít. (Hatályba lépés 2020. febr.1.) 
  • A képviseletre vonatkozó szabályok módosulása 
   • Csak állandó meghatalmazás bejelentésére van mód 
   • A helyi adóalany állandó meghatalmazottjának állami adóhatóság útján történő bejelentése 
  • 2020. dec. 31-ig egyéni vállalkozók és magánszemélyek adóügyekben nem kell a Rendelkezési Nyilvántartást alkalmazni 
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
 • A 2019. évi LXXII. tv 
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
   • Iratőrzési szabályok változásai (2019. júl. 23-tól) 
    • Kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet, vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratok 10 évig megőrzendők (ART 78. § (6a)-(7) bek.) 
   • Kihirdetést követő naptól változik az elévülési szabály nemzetközi vitarendezési eljárásnál, ill. módosul az országonkénti jelentések cseréje 
   • EKAER változások 2020. január 1-től, ill. átmeneti rendelkezéssel március 1. utáni bejelentésekre 
    • EKAER szám utólagos módosítása (módosul az 5/2015 NGM rendelet), lezárását (max 15 nap) követő 3 munkanapon belül, de az adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig 
    • EKAER mulasztási bírság (ART. 226. § (4)) 
     • Kiszabásának nincs helye, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (2019. aug. 23-tól) 
 • A 2019. évi LXXIII. tv (nyári adócsomag )
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
   • Havi adó-és járulékbevallás aktualizálása (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye )
   • Helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentés Nav-on keresztül 
   • Egyéb változások (technikai módosítások, összehangolások) 
 • A 2019. évi LXXXI. tv (törvényszéki végrehajtással összefüggő mód.tv.) 
  • A 2017. évi CLIII. az Avt tv változásai 2020. január 1-től 
   • Hatósági átvezetés (ART 74. §.) 
    • Végrehajtási eljáráson kívüli, független eljárássá válik 
   • Szigorodó végrehajtási szabályok 
    • Behajthatatlan tartozás a NAV rendszerében „ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás” új elnevezés, amely ismét megjelenik a folyószámlán!!! 
    • Végrehajtáshoz való elévülési jog 4 év, amely meghosszabbodhat a végrehajtási cselekményekkel 
   • NAV átveszi a törvényszéki végrehajtást 
    • Két végrehajtó intézmény van, a NAV és az önálló bírósági végrehajtó 
    • Amnesztia szabály 
    • Bizonyos törvényszéki végrehajtási ügyeket nem adnak át a NAV-hoz (elévült, kisösszegű), ezekről az állam lemond 
 • Az adóalany ipa szerinti telephelyét, ill. a helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult képviselőjét bejelentheti a NAV-hoz. Adminisztrációs egyszerűsítés (ART 1. sz mell. 29.; AIR 15. § (3)) 
 • A NAV az érintettek tudomására hozza, amennyiben végleges döntésével az adótörvények megsértését állapította meg (ART 267. §) 
  • Végrehajtható okiratok köre, (taxatív felsorolás), 
  • Ingóság lefoglalása 
  • Ingatlan lefoglalása 
  • Termőföldek értékesítés 
  • Biztosítási intézkedés foganatosítása 
  • Meghatározott cselekmény foganatosítása 
  • Egyéb változások

 • A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló tv-ek mód.-ról 2019. évi C. tv az ART-ot érintő változások 
  • Átmeneti rendelkezés az EKÁER változások január 1-i hatályba lépésének március 1-re történő módosítása 
  • Változik a csoportos társasági adóalanyiság: a tevékenységüket év közben kezdők megalakulásuktól fogva csoporttagok lehetnek. (2019. július 24-től) 
 • A 140/2020. (IV.21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről Korm. rendelet 9. §-a módosítja az ART és Air rendelkezéseit 
  • A vészhelyzet ideje alatt és az azt követő minősítésnél könnyítések a megbízható adózói státusz megőrzése érdekében 
  • Az ART 198, 199 §-ai szerinti kedvezményeken túl további kedvezmények a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül benyújtott kérelmére 
  • Az adóhatóságnál nyilvántartott legfeljebb öt millió forint összegű adóra egy alkalommal legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztás 
  • Vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés
 • Az ART 201. §-ától eltérően az adóhatóság az adózó a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül benyújtott kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli egyetlen adónemben, a megfelelő indokoltság esetén, azzal hogy a fennmaradó összegre az előző pont szerinti kedvezmény nem adható. 
 • Kedvezmények az ART. 263-264. §-ai szerinti közzététel során, a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül. 
 • Az ART. 113. §. (3) bekezdésétől valamint az EKÁER rendelettől eltérően 
 • Az adózó mentesül a kockázati biztosítékfizetési kötelezettség alól a vészhelyzet ideje alatt és a megszűnését követő harmincadik napig 
 • A letéti számlán lévő kockázati biztosíték visszautalásra kerül
 • A pénztárgépekkel kapcsolatos a 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 48. § (2) bek. szerinti felülvizsgálati határidő vészhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül esedékes. 
 • Az élelmiszerautomatákkal kapcsolatos 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 49. §-a szerinti felülvizsgálati határidő vészhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül esedékes
 • Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet 1. §-ban 
 • A helyi adókról szóló törvény változásai 
  • 2019. évközi változások, „nyári adócsomag” 
   • Szigorodnak az alapítványok feltételes személyes adómentességi szabályai, magánalapítványokra nem vonatkozik, ill. 2020. évtől csak a közhasznú jogállással érvényesíthető 
   • Htv. 52. § 55. pontja új alapítvány fogalom 
   • A 2011. évi CLXXV. Civil tv. szerinti közhasznú jogállással rendelkező alapítványok, ill. az EGT tagállamban nyilvántartásba vett, hasonló jogállással rendelkező alapítvány 
   • Mentesség a helyi adók alól, amennyiben TAO fizetésére nem kötelezett (bevallást pótló nyilatkozat) 
 • Átmeneti szabály a közhasznú jogállás megszerzésére, 2022. dec. 31-ig) 
 • Uniós adatszolgáltatás a sportvállalkozások helyi iparűzési adó előnyéről 
 • Változnak a sportvállalkozások iparűzésiadó-bevallásának szabályai 2020. jan. 2-től (Htv. 42/D. § (4)-(5) bek.) 
 • Építményadó mentesség állami vagyon kezelői számára 
 • Nem költségvetési szervként működő állami érdekkörben működő felsőoktatási intézmény is kikerül a helyi adók hatálya alól 

08:59

▶️ Az adóeljárási jogszabályok változásai /4.

Az adóeljárási jogszabályok változásai 

 • A 2019. évi LXVI. tv 
  • A NAV a természetes személy elektronikusan benyújtott kérelmére elektronikus keresetkimutatást készít, melyet a központi hitelinformációs rendszeren keresztül a magánszemély jóváhagyása alapján a megfelelő pénzügyi intézményhez továbbít. (Hatályba lépés 2020. febr.1.) 
  • A képviseletre vonatkozó szabályok módosulása 
   • Csak állandó meghatalmazás bejelentésére van mód 
   • A helyi adóalany állandó meghatalmazottjának állami adóhatóság útján történő bejelentése 
  • 2020. dec. 31-ig egyéni vállalkozók és magánszemélyek adóügyekben nem kell a Rendelkezési Nyilvántartást alkalmazni 
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
 • A 2019. évi LXXII. tv 
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
   • Iratőrzési szabályok változásai (2019. júl. 23-tól) 
    • Kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet, vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratok 10 évig megőrzendők (ART 78. § (6a)-(7) bek.) 
   • Kihirdetést követő naptól változik az elévülési szabály nemzetközi vitarendezési eljárásnál, ill. módosul az országonkénti jelentések cseréje 
   • EKAER változások 2020. január 1-től, ill. átmeneti rendelkezéssel március 1. utáni bejelentésekre 
    • EKAER szám utólagos módosítása (módosul az 5/2015 NGM rendelet), lezárását (max 15 nap) követő 3 munkanapon belül, de az adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig 
    • EKAER mulasztási bírság (ART. 226. § (4)) 
     • Kiszabásának nincs helye, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (2019. aug. 23-tól) 
 • A 2019. évi LXXIII. tv (nyári adócsomag )
  • A 2017. évi CL. tv az ART változásai 
   • Havi adó-és járulékbevallás aktualizálása (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye )
   • Helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentés Nav-on keresztül 
   • Egyéb változások (technikai módosítások, összehangolások) 
 • A 2019. évi LXXXI. tv (törvényszéki végrehajtással összefüggő mód.tv.) 
  • A 2017. évi CLIII. az Avt tv változásai 2020. január 1-től 
   • Hatósági átvezetés (ART 74. §.) 
    • Végrehajtási eljáráson kívüli, független eljárássá válik 
   • Szigorodó végrehajtási szabályok 
    • Behajthatatlan tartozás a NAV rendszerében „ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás” új elnevezés, amely ismét megjelenik a folyószámlán!!! 
    • Végrehajtáshoz való elévülési jog 4 év, amely meghosszabbodhat a végrehajtási cselekményekkel 
   • NAV átveszi a törvényszéki végrehajtást 
    • Két végrehajtó intézmény van, a NAV és az önálló bírósági végrehajtó 
    • Amnesztia szabály 
    • Bizonyos törvényszéki végrehajtási ügyeket nem adnak át a NAV-hoz (elévült, kisösszegű), ezekről az állam lemond 
 • Az adóalany ipa szerinti telephelyét, ill. a helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult képviselőjét bejelentheti a NAV-hoz. Adminisztrációs egyszerűsítés (ART 1. sz mell. 29.; AIR 15. § (3)) 
 • A NAV az érintettek tudomására hozza, amennyiben végleges döntésével az adótörvények megsértését állapította meg (ART 267. §) 
  • Végrehajtható okiratok köre, (taxatív felsorolás), 
  • Ingóság lefoglalása 
  • Ingatlan lefoglalása 
  • Termőföldek értékesítés 
  • Biztosítási intézkedés foganatosítása 
  • Meghatározott cselekmény foganatosítása 
  • Egyéb változások

 • A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló tv-ek mód.-ról 2019. évi C. tv az ART-ot érintő változások 
  • Átmeneti rendelkezés az EKÁER változások január 1-i hatályba lépésének március 1-re történő módosítása 
  • Változik a csoportos társasági adóalanyiság: a tevékenységüket év közben kezdők megalakulásuktól fogva csoporttagok lehetnek. (2019. július 24-től) 
 • A 140/2020. (IV.21.) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről Korm. rendelet 9. §-a módosítja az ART és Air rendelkezéseit 
  • A vészhelyzet ideje alatt és az azt követő minősítésnél könnyítések a megbízható adózói státusz megőrzése érdekében 
  • Az ART 198, 199 §-ai szerinti kedvezményeken túl további kedvezmények a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül benyújtott kérelmére 
  • Az adóhatóságnál nyilvántartott legfeljebb öt millió forint összegű adóra egy alkalommal legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztás 
  • Vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés
 • Az ART 201. §-ától eltérően az adóhatóság az adózó a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül benyújtott kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli egyetlen adónemben, a megfelelő indokoltság esetén, azzal hogy a fennmaradó összegre az előző pont szerinti kedvezmény nem adható. 
 • Kedvezmények az ART. 263-264. §-ai szerinti közzététel során, a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül. 
 • Az ART. 113. §. (3) bekezdésétől valamint az EKÁER rendelettől eltérően 
 • Az adózó mentesül a kockázati biztosítékfizetési kötelezettség alól a vészhelyzet ideje alatt és a megszűnését követő harmincadik napig 
 • A letéti számlán lévő kockázati biztosíték visszautalásra kerül
 • A pénztárgépekkel kapcsolatos a 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 48. § (2) bek. szerinti felülvizsgálati határidő vészhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül esedékes. 
 • Az élelmiszerautomatákkal kapcsolatos 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 49. §-a szerinti felülvizsgálati határidő vészhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül esedékes
 • Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet 1. §-ban 
 • A helyi adókról szóló törvény változásai 
  • 2019. évközi változások, „nyári adócsomag” 
   • Szigorodnak az alapítványok feltételes személyes adómentességi szabályai, magánalapítványokra nem vonatkozik, ill. 2020. évtől csak a közhasznú jogállással érvényesíthető 
   • Htv. 52. § 55. pontja új alapítvány fogalom 
   • A 2011. évi CLXXV. Civil tv. szerinti közhasznú jogállással rendelkező alapítványok, ill. az EGT tagállamban nyilvántartásba vett, hasonló jogállással rendelkező alapítvány 
   • Mentesség a helyi adók alól, amennyiben TAO fizetésére nem kötelezett (bevallást pótló nyilatkozat) 
 • Átmeneti szabály a közhasznú jogállás megszerzésére, 2022. dec. 31-ig) 
 • Uniós adatszolgáltatás a sportvállalkozások helyi iparűzési adó előnyéről 
 • Változnak a sportvállalkozások iparűzésiadó-bevallásának szabályai 2020. jan. 2-től (Htv. 42/D. § (4)-(5) bek.) 
 • Építményadó mentesség állami vagyon kezelői számára 
 • Nem költségvetési szervként működő állami érdekkörben működő felsőoktatási intézmény is kikerül a helyi adók hatálya alól 

12:50

▶️ Az adóeljárási jogszabályok változásai; Helyi adókról.

A helyi adókról szóló tv változásai 2019. nyári adócsomag és a 2019.évi C. tv

 • A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalapkedvezmény kivezetése, 2019-re fenntartva a létszám csökkenéshez kapcsolódó adóalap-növelést
 • A feltöltési kötelezettség tovább él a TAO-ban való megszüntetés ellenére (2019. júl. 24-én lépett hatályba), 2019. évi C. tv átmeneti rendelkezést tartalmaz bizonyos nonprofit szervezetekre. Htv. 51/J. § (2)
 • Adószámla, adóigazolás csak elektronikusan kérhető:

A helyi adókról szóló tv változásai
2020. jan. 1-től

 • Szigorodnak az alapítványok feltételes személyes adómentességi szabályai
  • Htv. 52. § 55. pontja új alapítvány fogalom
   • A 2011. évi CLXXV. Civil tv. szerinti közhasznú jogállással rendelkező alapítványok, ill. az EGT tagállamban nyilvántartásba vett, hasonló jogállással rendelkező alapítvány
   • Mentesség a helyi adók alól, amennyiben TAO fizetésére nem kötelezett (bevallást pótló nyilatkozat!!!)
   • Átmeneti szabály a közhasznú jogállás megszerzésére, 2022. dec. 31-ig (nem teljesülés esetén kés. pótlékkal növelt visszafizetés)

07:05

▶️ Az adóeljárási jogszabályok változásai; Helyi adókról

A helyi adókról szóló tv változásai
2020. jan. 1-től

 • Uniós adatszolgáltatás a sportvállalkozások helyi-iparűzésiadó-előnyéről
  • Változnak a sportvállalkozások iparűzésiadó-bevallásának szabályai 2020. jan. 2-től (Htv. 42/D. § (4)-(5) bek.)
 • Építményadó mentesség állami vagyon kezelői számára
 • Nem költségvetési szervként működő állami érdekkörben működő felsőoktatási intézmény is kikerül a helyi adók hatálya alól
 • „Volt” EVA alanyok 2019. évre is élhetnek az 50%-os ipa alap megállapítással (Htv 51/J. §(1))

 

Stieberné Hörcsik Mária

Az előadó önéletrajza

A koronavírus gazdasági hatásainak számviteli kezelése

1:10:53

▶️ Tevékenység változtatás; Tevékenység időszakos vagy végleges leállítása; A gazdasági vészhelyzettel kapcsolatos támogatások elszámolása

Tevékenység változtatás esetén

  • Új tevékenység indításával kapcsolatos számviteli kérdések, döntési lehetőségek feltételei és a lehetőségek összehasonlítása
  • Tevékenység időszakos vagy végleges leállításával kapcsolatos számviteli kérdések
   • Tárgyi eszközökkel kapcsolatosan
   • Munkabérekkel kapcsolatosan

Hitelmoratóriummal kapcsolatos kamat elszámolások

Bérleti díjak fizetésének átmeneti felfüggesztésével kapcsolatos számviteli elszámolások

A gazdasági veszélyhelyzettel kapcsolatosan kapott támogatások elszámolása

  • Bér támogatások (időbeli elhatárolás, kapott előleg)
  • Versenyképesség növelő támogatások elszámolása (időbeli elhatárolás, kapott előleg)

1:41:58

▶️ Céltartalék képzése; Értékhelyesbítések felülvizsgálata; Leértékelési és visszaértékelési különbözetek; K+ F tevékenységek; A saját tőke rendezési formák

Céltartalékok képzése

Értékhelyesbítések felülvizsgálata, különös tekintettel arra, ha a vírushelyzet miatt kialakult gazdasági helyzetben a piaci érték csökken

Értékvesztések elszámolása

 • Befektetett eszközök esetében
 • Készletekre, Követelésekre

Döntési lehetőségek a K+F tevékenység, illetve a lekötött tartalék képzéssel kapcsolatosan

 • K+F tevékenység elszámolása, döntési lehetőségek a döntések hatásának mérlegelése
 • Lekötött tartalék képzési kötelezettségek és lehetőség elszámolása

Számviteli politikában szükséges módosítások, mérlegkészítés időpontjának megváltoztatása, Leltározási szabályzat módosítása

Kiegészítő melléklettel szembeni fokozott elvárások

A vállalkozás folytatásának az elvének a betartása

Saját tőke rendezési lehetőségek aktualizálva a 2020 évre is alkalmazható, 2021 évtől kötelezően alkalmazandó jogszabályi változásokkal és a lehetőségek mérlegelése

  • Pótbefizetéssel
  • Törzstőke, alaptőke más módon való biztosításával
   • Jegyzett tőke, illetve tőketartalék emeléssel, az apportálás számviteli elszámolása
   • Kötelezettség elengedéssel, kiemelve a különféle eszközökhöz, illetve eszközhöz nem kapcsolódó kötelezettség elengedések számviteli specialitásait, valamint az osztalék elengedés 2020.11.27.-től hatályos elszámolásának számviteli változását
   • Értékelési tartalékkal való saját tőke rendezés mérlegelése
  • Törzstőke leszállítása
  • Saját tőke rendezés hiányában
   • Más társasággá való átalakulás
   • Jogutód nélküli megszűnés
   • A döntések hatásának mérlegelése